Boka direktBoka

Prislista

Vad kostar tandvården? Här finner du en prislista på våra behandlingar. 

Klara besked!

Så snart vi undersökt din mun får du behandlingsförslag och klara besked om kostnaderna. Hos oss är vi alltid tydliga med priser och garantier.

Hur betalar man?

Du betalar direkt på plats efter din behandling eller så delar du upp betalningen med valfri betalningslösning via Resursbank,  mer infomation. Vi hjälper dig med det på plats i receptionen.

Notera att vi är en kontantfri klinik.

Förhinder?

Vid förhinder är det viktigt att kontakta oss så snart du kan, senast 24 timmar innan avsatt besök. Uteblivna besök eller sena återbud debiteras.

Garantier

En extra trygghet för dig är att du alltid har förmånliga garantier på dina behandlingar hos oss. Vi är stolta och glada över att kunna erbjuda dig landets bästa garantier. Läs mer om våra garantier.

Allmänt tandvårdsbidrag, ATB

Det allmänna tandvårdsbidraget är ett tillgodohavande hos Försäkringskassan på 300 eller 600 kr som ska främja regelbundna tandvårdsbesök och en god munhygien. Alla uppgifter finns bokförda hos oss på MyDentist och är varken något du måste hålla reda på eller ansöka om då vi tar hand om det för dig.

Den 1 juli varje år får du ett allmänt tandvårdsbidrag. Det finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan:

  • Från och med det år du fyller 24 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

Det går att spara bidraget till nästa år så att du kan använda två bidrag under ett och samma år. Men du kan aldrig ha mer än två bidrag sparade samtidigt. Har du två bidrag den 1 juli, försvinner ett av de och ersätts med ett nytt.

Högkostnadsskydd

Du betalar själv kostnader som under ett år är sammanlagt 3 000 kronor enligt statens referenspriser eller tandläkarens respektive tandhygienistens priser om de är lägre. Sedan får du ersättning för

  • 50 procent av kostnader som överstiger 3 000 kronor
  • 85 procent av kostnader som överstiger 15 000 kronor.
Läs mer

100 - Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder

101 - Basundersökning, utförd av tandläkare
1095
kr
103 - Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare
770
kr
107 - Omfattande undersökning, utförd av tandläkare
1395
kr
108 - Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare
2585
kr
111 - Basundersökning, utförd av tandhygienist
1095
kr
112 - Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist
1295
kr
113 - Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist
495
kr
114 - Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist
699
kr
115 - Konsultation specialisttandvård
kr
116 - Konsultation specialisttandvård, omfattande
kr
121 - Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition
100
kr
123 - Röntgenundersökning, helstatus
1206
kr
124 - Panoramaröntgenundersökning
940
kr
125 - Röntgenundersökning, extraoral
1150
kr
126 - Röntgenundersökning, omfattande
1520
kr
127 - Röntgenundersökning, delstatus
395
kr
128 - Röntgenundersökning, större delstatus
735
kr
131 - Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3
1565
kr
132 - Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus
2900
kr
133 - Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder
2760
kr
134 - Tomografiundersökning, fyra kvadranter
3040
kr
141 - Analoga studiemodeller för behandlingsplanering
935
kr
142 - Digitala studiemodeller för behandlingsplanering
935
kr
161 - Salivsekretionsmätning
835
kr
162 - Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning
730
kr
163 - Biopsi
1460
kr
164 - Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)
830
kr

200 - Sjukdomsförebyggande åtgärder

201 - Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
495
kr
204 - Profylaxskena, per skena
995
kr
205 - Fluoridbehandling, kortare behandlingstid
249
kr
206 - Fluoridbehandling
399
kr
207 - Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten
495
kr
208 - Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande
695
kr
209 - Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande
995
kr
213 - Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer
2205
kr
214 - Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention
840
kr

300 - Sjukdomsbehandlande åtgärder

301 - Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande
656
kr
302 - Sjukdoms- eller smärtbehandling
1035
kr
303 - Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande
1465
kr
304 - Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande
2049
kr
311 - Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
499
kr
312 - Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
328
kr
313 - Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer
2205
kr
314 - Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd
725
kr
321 - Icke-operativ behandling av kariessjukdom
595
kr
322 - Stegvis exkavering
1590
kr
341 - Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande
849
kr
342 - Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande
1395
kr
343 - Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande
2095
kr
362 - Lustgassedering, per gång
1490
kr

400 - Kirurgiska åtgärder

401 -Tandextraktion, en tand
1695
kr
402 - Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand
2490
kr
403 - Tandextraktion, enkel
550
kr
404 - Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant
4780
kr
405 - Omfattande dentoalveolär kirurgi
5999
kr
406 - Tandextraktion, övertalig tand
1355
kr
407 - Övrig kirurgi eller plastik
2615
kr
408 - Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande
5135
kr
409 - Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tillläggsåtgärd
2095
kr
410 - Tandextraktion, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd
1595
kr
420 - Implantat, per styck, tilläggsåtgärd
4195
kr
421 - Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat
6185
kr
422 - Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik
2090
kr
423 - Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat
7345
kr
424 - Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik
2155
kr
425 - Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat
9298
kr
426 - Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik
3590
kr
427 - Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant
5765
kr
428 - Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant
7865
kr
429 - Kirurgiskt avlägsnande av implantat
5625
kr
430 - Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd
2830
kr
431 - Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd
4460
kr
432 - Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation per kvadrant, tilläggsåtgärd
4085
kr
433 - Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd
2090
kr
436 - Avlägsnande av ett implantat
995
kr
446 - Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, per operationstillfälle, tilläggsåtgärd
2310
kr
447 - Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, per operationstillfälle, tilläggsåtgärd
1985
kr
448 - Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, per operationstillfälle, tilläggsåtgärd
1045
kr
451 - Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3
5520
kr
452 - Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3
5850
kr
453 - Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3–3
4590
kr
454 - Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3–3
5620
kr
480 - Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd
490
kr

500 - Rotbehandling

501 - Rensning och rotfyllning, en rotkanal
4690
kr
502 - Rensning och rotfyllning, två rotkanaler
5399
kr
503 - Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler
6780
kr
504 - Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler
6995
kr
520 - Akut endodontisk behandling, annan behandlare
1250
kr
521 - Akut trepanation och kavumextirpation
1150
kr
522 - Komplicerad rotkanallokalisation
995
kr
523 - Stiftborttagning
1570
kr
541 - Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle
5060
kr
542 - Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd
1549
kr

600 - Bettfysiologiska åtgärder

601 - Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena
4590
kr
602 - Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena
4590
kr
603 - Reponeringsskena, per skena
6820
kr
604 - Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena
2930
kr
606 - Motorisk aktivering
656
kr
607 - Bettslipning för ocklusal stabilisering
1045
kr

700 - Reparativa åtgärder

701 - Fyllning av en yta på framtand eller hörntand
895
kr
702 - Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand
1355
kr
703 - Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand
1675
kr
704 - Fyllning av en yta på molar eller premolar
1150
kr
705 - Fyllning av två ytor på molar eller premolar
1885
kr
706 - Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar
2295
kr
707 - Krona i plastiskt material, klinikframställd
2790
kr
708 - Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd
750
kr

800 - Protetiska åtgärder

896 - Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat
1985
kr
897 - Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer
3140
kr
833 - Rebasering av protes
3770
kr
834 - Lagning av protes där avtryck krävs
3140
kr
835 - Rebasering och lagning av protes
4450
kr
836 - Komplicerad lagning av protes
5460
kr
837 - Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes
8715
kr
839 - Inmontering av förankringselement
4350
kr
845 - Ocklusionskorrigerande bettslipning
2995
kr
846 - Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering
5395
kr
847 - Klammerplåt
4700
kr
848 - Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition
830
kr
850 - Implantatstödd krona, en per käke
10495
kr
852 - Implantatstödd krona, flera i samma käke
9450
kr
853 - Hängande led vid implantatstödd bro
2890
kr
854 - Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led
3049
kr
855 - Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat
850
kr
856 - Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led
2100
kr
857 - Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat
730
kr
858 - Distans inkl distansskruv, per styck
2670
kr
859 - Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd
2580
kr
861 - Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat
49500
kr
862 - Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat
52400
kr
863 - Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat
56100
kr
865 - Implantatstödd bro i underkäke på fyra implantat eller fler implantat
49235
kr
871 - Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat
25100
kr
872 - Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat
27290
kr
873 - Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler
29900
kr
874 - Tillägg för alveolarbar på två implantat
5670
kr
875 - Tillägg för alveolarbar på tre implantat
6250
kr
876 - Tillägg för alveolarbar på fyra implantat
8390
kr
877 - Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement
18795
kr
878 - Förankringselement täckprotes, per styck
550
kr
881 - Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande
1355
kr
883 - Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats
7180
kr
884 - Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs
12500
kr
888 - Fästskruv/broskruv, per styck
410
kr
889 - Distansskruv, per styck
830
kr
892 - Läkdistans, per styck
440
kr
893 - Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat
1310
kr
894 - Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat
1420
kr
895 - Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat
1670
kr
805 - Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd
2615
kr
806 - Radikulärförankring vid avtagbar protes
4615
kr
807 - Semipermanent krona, brostöd eller hängande led, per led
3350
kr
808 - Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktioner
3995
kr
809 - Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led
1670
kr
811 - Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd
890
kr
812 - Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats
1980
kr
813 - Broreparation med tandteknisk insats
5560
kr
814 - Broreparation med tandteknisk insats, omfattande
10490
kr
815 - Sadelkrona
7500
kr
822 - Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder
4995
kr
823 - Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder
7235
kr
824 - Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad
15995
kr
825 - Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments
16790
kr
826 - Attachments, per styck
250
kr
827 - Hel underkäksprotes
12995
kr
828 - Hel överkäksprotes
12995
kr
829 - Immediatprotes, hel käke
9700
kr
831 - Justering av avtagbar protes
580
kr
832 - Lagning av protes eller tillsättning av protestand
2090
kr
800 - Permanent tandstödd krona, en per käke
7950
kr
801 - Permanent tandstödd krona, flera i samma käke
7825
kr
802 - Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift
3995
kr
803 - Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift
2200
kr
804 - Hängande led vid tandstödd protetik, per led
3355
kr

900 - Tandreglering

900 - Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader
10990
kr
901 - Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år
16550
kr
902 - Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år
21050
kr
903 - Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år
23800
kr
904 - Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år
29550
kr
905 - Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år
22900
kr
906 - Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år
26900
kr
907 - Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år
30150
kr
908 - Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år
37500
kr

Estetisk tandvård

Brush-Up
795
kr
Tandblekning BlancOne Touch 50 min
2995
kr
Tandblekning BlanOne Click 10 min i samband med annan behandling
995
kr
Botox konsultation
350
kr
Botox- Argrynkor och panna
2500
kr
Botox -Argrynkor, panna, kråkspakar, ögonbrynslyft
2900
kr
Botox mot tandgnissling
2900
kr
Botox mot svettningar
4000
kr
Botox i överläppen mot synbart tandkött
1500
kr

Dags att boka en undersökning?

Är det dags att säkerställa att ditt leende är så friskt och strålande som det kan vara? En regelbunden tandundersökning är nyckeln till att upprätthålla en god munhälsa och förebygga framtida tandproblem.
Boka online

Nyhetsbrev

Gå med i vårt nyhetsbrev idag för att få exklusiva erbjudanden, tandvårdstips och nyheter.
Subscription Form
© 2023 MyDentist AB, alla rättigheter reserverade.
Powered by 
Ngine Group AB
magnifiercrossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram