Pressmeddelande - Aqua Dental förvärvar tandvårdskedjan MyDentist

Familjeägda Aqua Dental meddelar idag att företaget fortsätter sin expansion genom förvärvet av tandvårdskedjan MyDentist. Därmed etablerar sig Aqua Dental i åtta nya städer och fortsätter sin mission att korta tandvårdsköerna i Sverige. I och med affären välkomnar bolaget tolv nya klinker, över 200 medarbetare och 150 000 patienter. Varumärket MyDentist kommer avvecklas, medan vårdansvaret och hela verksamheten förflyttas till Aqua Dental. Klinikerna inväntar nu beslut om anslutning till det statliga tandvårdsstödet under sin nya ägare.

"Vi har ett ansvar att främja utvecklingen i den svenska tandvården, gentemot patienter och medarbetare. Vår ambition är att tillhandahålla tandvård i världsklass. Vi har en bra dialog med Försäkringskassan som av goda skäl varit väldigt noggranna och ställt många relevanta frågor om vår plan framåt. I den processen har vi presenterat ett robust besluts- och kvalitetsunderlag. Svensk tandvård behöver mer personal, resurser och fler specialister, något vi ser fram emot att tillföra för att minska köerna", säger Niklas Virta, vd för Aqua Dental.

Med sina 37 kliniker och nästan 800 medarbetare är Aqua Dental nu en av de större privatägda tandvårdskedjorna i Sverige. Företaget, som grundades 2010, har etablerat tandvård över hela Sverige och är erkänt för sitt patientfokuserade arbete. De nytillkomna klinikerna kommer få utökat stöd och resurser genom Aqua Dentals kvalitetsråd. Tillsammans med medarbetarna kommer kvalitetsrådet fortsatt säkerställa att den nyförvärvade verksamheten erbjuder patienterna högkvalitativ tandvård och följer gällande regler och rutiner.

"Jämlik och tillgänglig tandvård för patienter över hela Sverige är en viktig samhällsfråga. Det är därför av största vikt att våra tolv nya kliniker fortsätter att utvecklas positivt. Vår resa har bara börjat och vårt mål är att tillhandahålla Sveriges bästa och tryggaste tandvård. Detta uppnår vi bland annat genom att arbeta forskningsnära, främja kompetensutveckling, odla en stark organisationskultur och alltid sätta patienten i första rummet. Vi är övertygade om att vi är med och bidrar till att bygga en starkare tandvård i Sverige”, avslutar Niklas Virta.

Kontaktuppgifter MyDentist:

Anders Ekhammar, 070-746 25 79 eller via anders.ekhammar@mydentist.se

Kontaktuppgifter Aqua Dental:

Samir Chahimi, 070-773 71 26 eller via samir.chahimi@aquadental.se

Pressmeddelande - Försäkringskassans beslut om avanslutning får inte verkställasPressmeddelande -

Förvaltningsrätten har idag meddelat att Försäkringskassans avanslutning av tandvårdsbolaget MyDentist inte får verkställas. Det innebär att företaget nu kan fortsätta erbjuda tandvård på 12 orter i Sverige.

MyDentist överklagade den 14 december Försäkringskassans beslut till Förvaltningsrätten och yrkade på inhibition. Idag har Förvaltningsrätten beslutat att Försäkringskassans avanslutning inte ska gälla i avvaktan på att domstolen avgör målet slutligt.

– Det här är ett fantastiskt besked för alla våra kunder och medarbetare. Nu kan vi fortsätta erbjuda tandvård av hög kvalitet. Samtidigt kommer vi även fortsätta att ytterligare förbättra vår verksamhet, säger Almir Karahodza, VD på MyDentist.

Skälet till att MyDentist överklagade var att Försäkringskassans beslut inte var i proportion till de felaktigheter som myndigheten ansåg att bolaget gjort. Den tog inte heller hänsyn till redan vidtagna åtgärder. Det innebar att myndighetens beslut var för långtgåendevilket dagens beslut från Förvaltningsrätten också indikerar.

För ytterligare information, kontakta:
Anders Ekhammar, pressansvarig MyDentist, mobil: 070 746 25 79, e-post: anders.ekhammar@mydentist.se

MyDentist är ett av Sveriges största tandvårdsföretag som har 12 orter i Sverige från Malmö i söder till Falun i norr med en omsättning på över 200 miljoner. Sammanlagt över 200 personer arbetar på företaget, varav fler än 90 tandläkare och tandhygienister med att tillhandahålla högkvalitativ tandvård till allmänheten. Företaget har sedan starten 2016 hjälpt över 160 000 patienter till en bättre munhälsa.

Pressmeddelande - MyDentist överklagar till Förvaltningsrätten

Tandvårdsbolaget MyDentist överklagar Försäkringskassans beslut till Förvaltningsrätten och begär inhibition av beslutet om avanslutning.

Idag överklagar MyDentist Försäkringskassans beslut till Förvaltningsrätten och yrkar på inhibition. Beslut om inhibition kan fattas om det finns möjlighet att myndighetens beslut ändras av en domstol eller om beslutet är verksamhetsförstörande.

Tidigare har Försäkringskassan hävdat att myndigheten inte kan ta ansvar för tillgången till tandvård och inte heller ta hänsyn till att företaget redan genomfört åtgärder. Enligt MyDentist är detta orimligt och att myndighetens beslut därmed är för långtgående.

MyDentist är ett av Sveriges största tandvårdsföretag och bedriver verksamhet på 12 kliniker i Sverige. Tandvården omfattar allt från regelbundna kontroller till omfattande och komplexa odontologiska ingrepp. På flera av de orter företaget har verksamhet, däribland Borlänge, Falun och Kalmar, finns ett stort underskott på tandläkare och tandhygienister. Bristen är så stor att det inte ens går att ställa sig i kö till en tandläkarmottagning på vissa orter.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Ekhammar, pressansvarig MyDentist, mobil: 070 746 25 79,

e-post: anders.ekhammar@mydentist.se

MyDentist är ett av Sveriges största tandvårdsföretag som har 12 kliniker i Sverige från Malmö i söder till Falun i norr med en omsättning på över 200 miljoner. Sammanlagt över 200 personer arbetar på företaget, varav fler än 90 tandläkare och tandhygienister med att tillhandahålla högkvalitativ tandvård till allmänheten. Företaget har sedan starten 2016 hjälpt över 160 000 patienter till en bättre munhälsa.

MyDentist sprider glädje i Norrköping – hjälper människor i utsatthet

Tillsammans med Hela människan Ria i Norrköping har nu MyDentist påbörjat behandlingarna av ett antal utvalda personer som lever i utsatthet. Under företagets initiativ Tandmissionen vill man bidra med det man gör bäst, till de som behöver det som mest.

Hela Människan Ria arbetar stärkande för och tillsammans med människor som lever i en utsatt livssituation och verkar för att minska utanförskapet och ge människor möjlighet till förändring.
– MyDentist initiativ är helt fantastiskt. För de personer som nu får chansen till tandvård kommer det att förändra deras liv på ett mycket positivt sätt, säger Sosso Massi Nylander, enhetschef på Hela människan Ria i Norrköping.

För MyDentist handlar det mycket om att visa andra företag att man kan göra mycket med den verksamhet och de medarbetare man har. Tack vare ett initiativ likt det här kan man bygga en stolthet i organisationen, samtidigt som man gör något mycket viktigt för andra människor.

Initiativet började i Västerås där ett flertal personer som lever i utsatthet fick tandvård. Nu var det Norrköpings tur att få sprida nya vackra leenden i staden. Ambitionen är att alla MyDentist-kliniker i landet ska kunna bidra med detta och redan nu letar man efter att hitta rätt samarbetspartner för nästa stad.

– Det känns så bra att kunna hjälpa dessa människor till en frisk munhälsa. Det finns så mycket som är jobbigt för dessa människor och då ska inte tänderna behöva vara något ytterligare att bekymra sig över, eller rent av lida fysiskt av. Vi har haft fantastiskt fina möten här när vi började behandlingarna, en vårdplan är gjord och vi ser fram emot att få träffa dem igen för att fortsätta våra behandlingar, säger Karin Qvist, platschef på MyDentist i Norrköping.

 

Pressmeddelande - MyDentist överklagar

Försäkringskassans beslut får orimliga konsekvenser för svensk tandvård

30 november, 2023

MyDentist har idag lämnat in överklagan mot Försäkringskassans beslut om avanslutning till myndighetens omprövningsenhet och yrkar på inhibition. Skälet till överklagan är att de områden som myndigheten angett redan är åtgärdade av bolaget. Det gäller både felaktig användning av personuppgifter och återkrav av utbetalt tandvårdsstöd. Försäkringskassan hävdar att myndigheten inte kan ta ansvar för tillgången på tandvård i Sverige och inte heller ta hänsyn till genomförda åtgärder. Företaget anser att det är en orimlig slutsats och att myndighetens beslut är för långtgående.

MyDentist är ett av Sveriges största tandvårdsföretag och bedriver verksamhet på 12 kliniker i Sverige. Tandvården omfattar allt från regelbundna kontroller till omfattande och komplexa odontologiska ingrepp. På flera av de orter företaget har verksamhet, däribland Borlänge, Falun och Kalmar, finns ett stort underskott på tandläkare och tandhygienister. Bristen är så stor att det inte ens går att ställa sig i kö till en tandläkarmottagning.

Försäkringskassans beslut står inte i proportion till de brister som funnits i MyDentist verksamhet, men som nu är åtgärdade. Försäkringskassan har fått information om åtgärder som bolaget genomfört under 2023, vilka bland andra är:

  1. Avslutat samarbetet med telemarketingbolaget på grund av avtalsbrott genom felaktig användning av systemet för statligt tandvårdsstöd.
  2. Intern utredning för att säkerställa att något liknande inte ska upprepas. Incidenten hanterade i enlighet med de processer som finns och händelse anmäldes till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) i somras och som valt att avsluta ärendet tills vidare utan åtgärd.
  3. Förstärkt organisationen genom rekrytering av en odontologisk kvalitetschef. Det omfattar även arbetet med hur uppgifter från Försäkringskassans elektroniska system för statligt tandvårdsstöd hämtas in.
  4. Tillsammans med leverantören av journalsystem har MyDentist implementerat en ny teknisk lösning för att manuellt stänga av funktionen för automatiska förfrågningar till Försäkringskassans system för statligt tandvårdsstöd. Denna funktion finns nu tillgänglig för samtliga vårdgivare som använder samma journalsystem som MyDentist.
  5. Avslutat samarbetet med tre tandläkare, som orsakat en betydande del av återkraven.

Återbetalningar för tidigare utbetald ersättning är ett område där bolaget kontinuerligt gör förbättringar. Även om MyDentist har en lägre volym av återbetalningsärenden än genomsnittet av alla de hundratals vårdgivare som blir kontrollerade varje år behövs fler insatser då man stävar efter att nå noll återbetalningar. De drygt 3,7 miljoner kronor som Försäkringskassan omnämner i sitt beslutsunderlag avser återbetalningar under perioden 2019 – 2023. Detta belopp har företaget redan återbetalt.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Ekhammar, pressansvarig MyDentist, mobil: 070 746 25 79,

e-post: anders.ekhammar@mydentist.se

Möt Tomten med ett bländande leende - Tandblekningskampanj

Möt tomten med ett bländande leende - Tandblekningskampanj

Just nu har vi en superdeal på en mild och effektiv tandblekning som är skonsam mot emaljen och ger en långvarig vit nyans. Läs mer

Med anledning av artikeln publicerad av Sydsvenskan 231024

Förtydligande: Under den tid som MyDentist använde sig av telemarketingbolaget (TM) för att erbjuda nya kunder tandvårdsundersökningar gav MyDentist aldrig personal på det anlitade bolaget uppgifter från Försäkringskassan. Det var fyra personer på TM-bolaget som på eget initiativ tog del av information de inte hade rätt till.

 

Bakgrund: När MyDentist bytte leverantör av journalsystem, erbjöd journalleverantören hösten 2022 en funktion där personal direkt i systemet kunde boka tider – en boknings-vy i journalsystemet. Denna modul användes sedan tidigare av flera av journalleverantörens kunder för just bokningar av nya kunder. MyDentist gav TM-bolaget tillgång till denna bokningsmodul. I boknings-vyn kommer man inte åt någon information rörande kunden. Man kan skriva in kundens uppgifter så som personnummer, adress och telefonnummer – information som TM-bolaget redan hade utifrån köpta listor. I samband med att personnumret skrivs in i modulen gör journalsystemet dock en automatisk slagning mot Försäkringskassan. Denna funktion går inte att frångå. Vid en slagning mot Försäkringskassan så får vårdgivare uppgifter om bland annat personens senaste behandlingsdatum, om personen har använt det allmänna tandvårdsbidraget samt personens totala ersättningsgrundande belopp under sin pågående ersättningsperiod.

 

Hur TM-bolaget skulle hantera bokningssystemet var mycket tydligt avtalat. Ett avtal som fyra personer på TM-bolaget brutit mot genom att på eget initiativ göra slagningar i Försäkringskassans system.

 

Åtgärd: I våras 2023 avslutades samarbetet omgående med TM-bolaget när MyDentist uppmärksammade att fyra personer på TM-bolaget brutit mot det avtal som MyDentist och TM-bolaget hade. Utifrån det regelverk som finns vid den här typen av ärenden, gällande personuppgifter, anmälde under sommaren MyDentist incidenten till IMY (Integritetsskyddsmyndigheten) myndighet som arbetar för att skydda våra personuppgifter och utreder när ett brott har begåtts. IMY meddelar i augusti 2023 att de lägger ner ärendet.

 

Vi beklagar djupt att det TM-bolaget som vi anlitade använt uppgifter från Försäkringskassan på felaktigt sätt och vi har efter händelsen vidtagit flera åtgärder för att något liknande inte ska kunna hända igen, varken för oss eller för andra aktörer i branschen.

Vi vet också att de uppgifter som TM-bolaget tagit fram användes direkt vid slagningen. Uppgifterna har inte har sparats någonstans och kan därmed inte spridas vidare.