Boka direktBoka

Personuppgifter

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter

Integritetspolicy för personuppgiftbehandling vid mydentist

MyDentist tar din personliga integritet på största allvar. I denna dataskyddspolicy förklarar MyDentist hur vi samlar in och använder dina personuppgifter enligt Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen (GDPR). Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Har du några frågor kring integritets- och dataskydd är du alltid välkommen att kontakta oss på dataskyddsombud@mydentist.se.

HUR BEHANDLAS MINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar dina personuppgifter huvudsakligen för att kunna erbjuda dig tandvård av högsta klass. Vi behandlar även personuppgifter i vår verksamhet för verksamhets- och kvalitetsuppföljning.

Som patient har du möjlighet att boka tid via vår webbplats, via mail eller telefon. I samband med bokningen samlar vi in ditt namn, personnummer, mail och telefonnummer. Denna behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet med dig och för att fullgöra de lagkrav vi har som vårdgivare. Kontaktuppgifterna sparas i vårt patientjournalsystem i enlighet med bestämmelserna i Patientdatalagen.

Vi är skyldiga enligt Patientdatalagen att föra en patientjournal för varje patient. Patientjournalen kan innehålla personuppgifter som bakgrunden till vården, diagnos, utförda och planerade åtgärder och uppgifter om när och vem som har gjort anteckningar i journalen.

Vi måste rapportera vissa personuppgifter till nationella hälsodataregister samt till Försäkringskassan. På grund av lagkrav har vi rätt att registrera dina personuppgifter i patientjournalen och hälso- och sjukvårdsregister.

Genom att besöka vår webbsida kan vi också komma att samla in information om enhetsinformation som IP-adress, språkinställningar och geografisk information samt information om hur du använder våra tjänster, när du nådde vår webbsida och när du lämnade den.

HUR LÄNGE SPARAS MINA PERSONUPPGIFTER?

Som vårdgivare är vi skyldiga enligt Patientdatalagen att spara dina personuppgifter i minst 10 år. Bokföringslagen kräver dessutom att vi sparar all köp- och betalningsinformation samt tillhörande historik i 7 år.

Efter 10 år kan du begära att bli helt borttagen ur våra register. För att göra detta kontaktar du din MyDentist-klinik på mailadress dataskyddsombud@mydentist.se.

Om du inte aktivt ber om att bli borttagen ur våra register efter 10 år, kommer vi fortsatt spara dina uppgifter. Detta gör vi främst för din egen skull då din journal kan vara av stort intresse för dig i framtiden.

Även om vi måste spara dina personuppgifter i 10 år enligt Patientdatalagen, kan du välja att bli inaktiverad innan dess. Detta innebär att vi fortsätter spara dina personuppgifter enligt lag, men att du blir anonymiserad i våra system.

De personuppgifter som vi samlar in om dig kommer att lagras inom EU/EES. Vi överför inga personuppgifter utanför EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES.

VILKA HAR TILLGÅNG TILL MINA PERSONUPPGIFTER?

Inom tandvården råder sträng sekretess för uppgifter om patienters hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Vi kommer därför inte att lämna ut dina personuppgifter om vi inte är skyldiga att göra det till följd av lagar och föreskrifter (t.ex. till Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet), eller om vi har fått ditt uttryckliga samtycke till sådant utlämnande.

Detta utesluter inte att vi i ytterst begränsade fall kan använda leverantörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga avtal och våra instruktioner. Exempel på detta är en systemleverantör för vårt journalföringssystem. Leverantören som då får tillgång till dina personuppgifter ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges enligt denna Dataskyddspolicy och dina rättigheter är skyddade både genom lag och avtal i denna del.

VILKA RÄTTIGHETER HAR JAG?

Ta del av patientjournalen

Som patient har du rätt att ta del av uppgifter som finns i din patientjournal. Du har även rätt att få en kopia av hela eller delar av patientjournalen.

Få dina personuppgifter rättade eller raderade

Om du har en avvikande mening i förhållande till det som står i din patientjournal, eller anser att en uppgift där är oriktig, har du rätt att få detta infört i din patientjournal.

Få information om åtkomst till din patientjournal

Alla läsningar av elektroniska patientjournaler registreras, detta kallas loggning. Som patient har du möjlighet att få ett utdrag av loggen, det vill säga en lista över vilka som har tittat på dina personuppgifter.

Invända mot behandling

Du har rätt att göra invändningar mot vissa personuppgiftsbehandlingar som vi utför med stöd av ett allmänt intresse. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot.

Återkalla ditt samtycke

Om du har lämnat ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Se dock ovan under rubriken ”Hur länge sparas mina personuppgifter”.

Klagomål och skadestånd

Du har rätt att när som helst inge ett klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till oss eller till Integritetsskyddsmyndigheten. Om personuppgifter om dig har behandlats så att de strider mot Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd.

Hur använder du dina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Integritetskyddsmyndigheten på www.imy.se.

Vem är personuppgiftsansvarig?

MyDentist Europe AB 559020-8939 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna dataskyddspolicy.

Hur kontaktar du oss?

MyDentist har ett Dataskyddsombud som du kan vända dig till om du har några frågor kring denna dataskyddspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller hur du kan utöva dina rättigheter.

Kontaktuppgifter till Dataskyddsombudet är; dataskyddsombud@mydentist.se.

MyDentist
Storgatan 14
411 24 Göteborg

Dags att boka en undersökning?

Är det dags att säkerställa att ditt leende är så friskt och strålande som det kan vara? En regelbunden tandundersökning är nyckeln till att upprätthålla en god munhälsa och förebygga framtida tandproblem.
Boka online

Nyhetsbrev

Gå med i vårt nyhetsbrev idag för att få exklusiva erbjudanden, tandvårdstips och nyheter.
Jag samtycker till att ta emot utskick från MyDentist AB. Jag godkänner att mina uppgifter behandlas och sparas i enlighet med MyDentist integritetsspolicy
© 2024 MyDentist AB, alla rättigheter reserverade.
Powered by 
Ngine Group AB
magnifiercrossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram