Boka direktBoka

Med anledning av artikeln publicerad av Sydsvenskan 231024

oktober 25, 2023

Förtydligande: Under den tid som MyDentist använde sig av telemarketingbolaget (TM) för att erbjuda nya kunder tandvårdsundersökningar gav MyDentist aldrig personal på det anlitade bolaget uppgifter från Försäkringskassan. Det var fyra personer på TM-bolaget som på eget initiativ tog del av information de inte hade rätt till.

 

Bakgrund: När MyDentist bytte leverantör av journalsystem, erbjöd journalleverantören hösten 2022 en funktion där personal direkt i systemet kunde boka tider – en boknings-vy i journalsystemet. Denna modul användes sedan tidigare av flera av journalleverantörens kunder för just bokningar av nya kunder. MyDentist gav TM-bolaget tillgång till denna bokningsmodul. I boknings-vyn kommer man inte åt någon information rörande kunden. Man kan skriva in kundens uppgifter så som personnummer, adress och telefonnummer – information som TM-bolaget redan hade utifrån köpta listor. I samband med att personnumret skrivs in i modulen gör journalsystemet dock en automatisk slagning mot Försäkringskassan. Denna funktion går inte att frångå. Vid en slagning mot Försäkringskassan så får vårdgivare uppgifter om bland annat personens senaste behandlingsdatum, om personen har använt det allmänna tandvårdsbidraget samt personens totala ersättningsgrundande belopp under sin pågående ersättningsperiod.

 

Hur TM-bolaget skulle hantera bokningssystemet var mycket tydligt avtalat. Ett avtal som fyra personer på TM-bolaget brutit mot genom att på eget initiativ göra slagningar i Försäkringskassans system.

 

Åtgärd: I våras 2023 avslutades samarbetet omgående med TM-bolaget när MyDentist uppmärksammade att fyra personer på TM-bolaget brutit mot det avtal som MyDentist och TM-bolaget hade. Utifrån det regelverk som finns vid den här typen av ärenden, gällande personuppgifter, anmälde under sommaren MyDentist incidenten till IMY (Integritetsskyddsmyndigheten) myndighet som arbetar för att skydda våra personuppgifter och utreder när ett brott har begåtts. IMY meddelar i augusti 2023 att de lägger ner ärendet.

 

Vi beklagar djupt att det TM-bolaget som vi anlitade använt uppgifter från Försäkringskassan på felaktigt sätt och vi har efter händelsen vidtagit flera åtgärder för att något liknande inte ska kunna hända igen, varken för oss eller för andra aktörer i branschen.

Vi vet också att de uppgifter som TM-bolaget tagit fram användes direkt vid slagningen. Uppgifterna har inte har sparats någonstans och kan därmed inte spridas vidare.

 

Dela till

Fler nyheter

december 1, 2023
Pressmeddelande - MyDentist överklagar

Försäkringskassans beslut får orimliga konsekvenser för svensk tandvård 30 november, 2023 MyDentist har idag lämnat in överklagan mot...

november 24, 2023
Information till våra patienter

Efter Försäkringskassans önskemål om avanslutning och efter hur media på ett beklagligt vis har tolkat vår situation så...

november 24, 2023
Pressmeddelande - Försäkringskassan vill avansluta MyDentist från systemet för statligt tandvårdsstöd

Försäkringskassan anser att MyDentist har åsidosatt sina skyldigheter inom statligt tandvårdsstöd. Därför vill Försäkringskassan avansluta bolaget från systemet...

juli 20, 2023
Personuppgiftsincident

MyDentist lämnar nedanstående information på grund av en händelse som kan innebära obehörig åtkomst till personuppgifter. Detta har...

Se alla nyheter

Nyhetsbrev

Gå med i vårt nyhetsbrev idag för att få exklusiva erbjudanden, tandvårdstips och nyheter.
Subscription Form
© 2023 MyDentist AB, alla rättigheter reserverade.
Powered by 
Ngine Group AB
magnifiercrossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram